Istnieje możliwość zwrotu produktu zakupionego w naszym sklepie internetowym. Zwrotu zakupionego produktu można dokonać bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

Zgodnie z treścią ustawy, zwrot produktów dotyczy wyłącznie Konsumentów, nie dotyczy firm i instytucji. W przypadku firm i instytucji istnieje możliwość zwrotu lub wymiany, ale tylko w szczególnych okolicznościach, każdy przypadek rozpatrujemy osobno.

 

WARUNKI I ZASADY ZWROTU TOWARU

 1. Podstawą zwrotu towaru jest posiadanie dokumentu sprzedaży (Faktura VAT, Paragon).
 2. Produkt musi być w stanie niezmienionym
 3. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pismo:
 1. Zwracany towar należy dostarczyć na koszt własny: osobiście, pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.

 

PROCEURA SKŁADANIA REKLAMACJI – USZKODZENIE W TRAKCIE UŻYTKOWANIA

 1. Reklamację należy zgłaszać pisemnie (email), natychmiast po stwierdzeniu wady lub uszkodzenia towaru.
 2. Wypełniony protokół reklamacyjny powinien zawierać:
 • Dane adresowe i kontaktowe reklamującego.
 • Nazwę reklamowego produktu, cenę i datę zakupu.
 • Dokładny opis wady lub uszkodzenia łącznie z informacją, w jakich okolicznościach powstało.
 1. Podstawą zgłoszenia reklamacji jest posiadanie dokumentu sprzedaży (Faktura VAT, Paragon).
 2. Reklamowany produkt razem z wypełnionym protokołem reklamacyjnym i dokumentem sprzedaży należy przesłać na adres siedziby firmy w celu wydania opinii przez nasz dział serwisowy. Pobierz formularz reklamacyjny
 1. Koszt przesyłki uszkodzonego lub wadliwego produktu do serwisu pokrywa reklamujący. Zastrzegamy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, o decyzji klient zostanie poinformowany drogą pisemną (email, list). W przypadku decyzji pozytywnej, klient otrzyma naprawiony produkt a w przypadku braku możliwości naprawy, nowy egzemplarz reklamowanego produktu lub zwrot pieniędzy.
 3. Koszty po reklamacyjnej przesyłki zwrotnej do klienta pokrywa Stowarzyszenie Sady Grójeckie.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI – USZKODZENIE PACZKI/ZAWARTOŚĆI W TRANSPORCIE

Koniecznie sprawdź paczkę i zawartość w obecności kuriera. Uszkodzenie produktów jest podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej.

Co należy zrobić:

 1. W przypadku uszkodzenia paczki lub jej zawartości kurier jest zobowiązany do sporządzenia Protokołu Reklamacyjnego, jeżeli odmówi niezwłocznie skontaktuj się z nami telefonicznie dzwoniąc na numer 698 762 020
 2. Spisując protokół zwrócić uwagę, czy kurier prawidłowo zaznacza sposób zabezpieczenia przesyłki (grubość zabezpieczenia, rodzaj, oklejenie paczki itp. To bardzo ważne!
 3. Protokół reklamacyjny jest niezbędny do rozpatrzenia reklamacji dotyczącej dostawy zamówienia i musi zostać spisany w trakcie odbioru paczki po uprzednim stwierdzeniu uszkodzenia.
 4. Po spisaniu protokołu prześlij do nas na adres sklep@sadygrojeckie.com zdjęcie lub skan otrzymanych dokumentów od kuriera, 3-4 zdjęcia dokumentujące uszkodzenie oraz opis zaistniałej szkody.
 5. Brak protokołu reklamacyjnego może być powodem do odrzucenia reklamacji ze względu na brak dowodów na powstanie uszkodzenia w trakcie dostawy. W szczególności dotyczy to uszkodzenia mechanicznego (pęknięciem zbicie, rozcięcie, rozdarcie, złamanie itp.)
 6. Reklamacje związane z uszkodzeniem paczki/zawartości w transporcie należy zgłaszać najpóźniej w dniu odbioru przesyłki. W innym przypadku reklamacje takie będą rozpatrywane w trybie normalnym (Procedura składania reklamacji – uszkodzenie w trakcie użytkowania).
 7. Po otrzymaniu maila natychmiast rozpoczynamy procedurę reklamacyjną.
 8. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni.

 

DANE DO WYSYŁKI

Stowarzyszenie Sady Grójeckie
ul. Niemojewska 19
05-660 Warka